Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Kullanım Alanı Örnekleri

Organize topluluklar içi iletişim

Modül, son derece küçük olması ve çok az enerjiye ihtiyaç duyması nedeniyle çok küçük, sesli ve görüntülü iletişim cihazları yapımında da kullanılabilmektedir. Bu cihazlar, organize toplulukların kasklarına veya yaka armalarına yerleştirilebilir. Tüm cihazlar hem alıcı hem verici özelliklere sahip oldukları ve alma ve verme işlemini birbirlerinden bağımsız olarak aynı anda yapabildikleri için, birbirleri üzerinden sinyal aktararak geniş alanları kapsayan bir iletişim ağı kurabilirler.

Bu cihazların her biri,

 • Belirli başka bir cihazla,
 • Tüm cihazlar arasında ayrılmış belirli bir grup cihazla veya
 • Gruptaki tüm cihazlarla iletişim kurabilir.

Bu iletişim ağında teorik olarak 65.000’den fazla birim olabilir. Bunun sonucunda, örneğin, bir teşkilatta yer alan her birimde bu cihazlardan olması durumunda,

 • Her birim doğrudan birbiriyle iletişim kurabilir,
 • Her birim, kendi grubu içindeki diğer birimlerle iletişim kurabilir,
 • Her birim amiriyle iletişim kurabilir,
 • Her merkez, teşkilatıyla iletişim kurabilir,
 • Her grup amiri, kendi grubundaki kişilere ayrı ayrı ulaşabilir,
 • Her grup amiri kendi grubundaki kişilerin tamamına topluca ulaşabilir,
 • Her grup amiri, diğer grup amirlerine topluca veya tek tek ulaşabilir,
 • Her grup amiri, merkeze doğrudan ulaşabilir,
 • Merkez, her birime ayrı ayrı ulaşabilir,
 • Merkez, her amire ayrı ayrı ulaşabilir,
 • Merkez, her gruba ayrı ayrı ulaşabilir,
 • Merkez, tüm grup amirlerine topluca ulaşabilir.

Modül sayesinde sağlanan iletişim, yalnızca ulaşması istenen kişilere açıktır ve özel kodla sıkıştırılmış olarak gönderilir. Bu nedenle yabancıların sisteme girmesi ve iletişimi dinlemeleri önlenmektedir.

Kullanım örneği verirsek, İstanbul’daki tüm emniyet çalışanlarına, bu modülleri içeren birer alıcı verici verilirse, tüm amirler, alt birimlerine ve eş birimlerine sesli veya görüntülü olarak, tek tek veya birimler halinde ulaşabilir.

 

Trafik yönetimi

Bir şehirdeki tüm trafik ışıkları ve Mobese kameraları, birbirleri üzerinden tek merkeze, örneğin Şehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlanabilir. Karakter tanıma programlarıyla kırmızı ışıkta geçen araçların plakaları, otomatik olarak tespit edilebilir. Üretilen veya ithal edilen tüm trafik araçlarına bu modüllerden birer adedi GPS modülleri ile birlikte monte edilirse, bir şehirdeki hız sınırını aşan veya tek yönlü yollarda ters yönde giden, park yasağı olan yerde park eden tüm araçlar otomatik olarak tespit edilebilir.

 

Süpermarket etiket yönetimi

Süpermarketlerdeki etiketler, üzerinde yazan bilgi değiştirilmediği sürece enerji harcamayan ve siyah-beyaz görüntü veren e-mürekkepli ekranlardan yapılırsa minyatür boyutları sayesinde, bu etiketler birer Tubango modülü ile birleştirilebilirler. Bu düzenekle;

 • Her etiketin içeriği, merkezi sunucudan veya bilgisayardan görülebilir.
 • Merkezi sunucuda yapılacak herhangi bir fiyat değişikliği veya indirim, anında etikette görüntülenebilir.
 • Dönemsel olarak yapılacak fiyat değişiklikleri bir anda uygulanarak bütün etiketler aynı anda değiştirilebilir.
 • Özel günlerde belirli gruplara veya tüm ürünlere yapılacak indirimler veya fırsat değerlendirmek için uygulanacak fiyat artışları tek uygulamayla ve direkt yapılabilir.
 • Marketlerde sık sık problem oluşturan “kasadaki fiyatın etiket fiyatından farklı olması sorunu” nun önüne geçilebilir.
 • Her modülde 16 giriş/çıkış portu olacağından, 16 etiket sadece bir IoT modülüyle kontrol edilebilir.
 • Etiket yazmak ve değiştirmek için harcanan işçilik ve zaman kaybı da ortadan kalkar.

 

Tesis yönetimi

Bir üretim tesisi içerisinde bulunan tüm cihaz sensörlerine ve kontrol birimlerine birer Tubango modülü bağlanması durumunda, kablosuz bir şekilde;

 • Sensörlerin durumu bir merkezden izlenebilir.
 • Tüm kontrol birimlerine tek merkezden toplu olarak, gruplar halinde veya tek tek komut verilebilir.
 • Belli birimler arasında doğrudan ilişki kurulabilir ve otomatik kumanda yoluyla kontrol sağlanabilir.
 • Bilgisayar kontrollü cihazlarda, cihazlar ile bilgisayar arasındaki iletişim modüllerle sağlanır ve tüm tesis, tek merkezden kontrol edilebilir.

Örneğin; bir rafinerinin tüm kontrolü kablosuz olarak gerçekleştirilebilir.

 

Üretim, planlama ve izleme

Tubango modülünün üretim tesisinde kullanımı ile tüm üretim süreçleri, üretim programları ve diğer teknik detaylar tek merkezden ve kablosuz olarak tüm üretim birimleri tarafından takip edilebilir.

Bu sayede,

 • Tüm üretim tek merkezden planlanıp üretim parametreleri makinelere doğrudan yüklenebilir.
 • Üretim birimlerinin çalışma süreleri, üretimin aksama nedenleri ve programlanan üretimin ne kadarının gerçekleştiği gibi üretim detayları alınabilir.
 • Üretim detayları saatlik, günlük, haftalık ve aylık periyodlar halinde izlenebilir.
 • Yüklenen programın dışında bir durumla karşılaşılması halinde merkeze ikaz ve alarm bilgisi iletilebilir.

 

Apartman veya site içi iletişim

Modülün bir sitedeki veya apartmandaki her bir dairede kullanımı ile kilometrelerce kablo kullanımı ve bu kablolardaki olası kopmalar ve temassızlıklar önlenebilir. Her dairede kullanılacak modül sayesinde;

 • Gereksiz kablo kullanımı önlenebilir ve bu nedenle kablo boşluğu bırakma ihtiyacı ortadan kalkar.
 • Dairelerin kapı ile görüşerek kapıyı açabilecekleri gibi, daireler arası ve hatta site içerisinde yer alan tüm daireler arasında iletişim sağlanabilir.
 • Her daire, site güvenliği ile doğrudan görüşebilir.
 • Dairelere takılacak yangın, duman, gaz veya hırsız alarmları, doğrudan güvenlik birimini ve istenirse itfaiyeyi veya polisi uyaracak şekilde ayarlanabilir.
 • Tüm uyarılar, GSM sistemi üzerinden ev sahibine de gönderilebilir.
 • Daire içine yerleştirilecek kameralar aracılığıyla GSM üzerinden ev sahibine görüntü gönderilebilir.
 • Tüm sistem sayesinde civardaki satış birimlerine bağlanarak, yemek siparişi vermek veya taksi çağırmak gibi çeşitli hizmetlerden yararlanılabilir.

* Modülün site içi ve civarı iletişimi alanında sunduğu olanaklar çoğaltılabilir. Bunun yanı sıra, modüle eklenecek ekranlı bir cep birimi gibi ek birimlerle kullanım daha da çeşitlendirilebilir, ev sahibi site içerisinde ve 7 km.‘ye kadar çevresinde dolaşırken, istenildiği takdirde evini gözlemleyebilir.